Website van Carnavalsvereniging de Fobussen, opgericht 14 juli 1977.

EVENEMENTEN

Als fobussen namen we zoveel mogelijk deel aan buitencarnavaleske evenementen. Zelf wilden we ook naar buiten treden. Graag met iets origineels wat in de omtrek van Gestel nog niet bestond. Ideeën als firljeppen over de Dommel en biervaten rollen door het dorp haalden het niet. Het werden de diskjockeywedstrijden welke we in 1979 voor het eerst organiseerden. Hemelvaartsdag werd ‘onze dag’! Hemelvaartsdag – Fobussendag 

DISCJOCKEYWEDSTRIJDEN

Op Hemelvaartsdag 24 mei 1979 vond de eerste diskjockeywedstrijd plaats bij café Henni Immens. Er waren 10 deelnemers. De entree was gratis. De zaal ging in die tijd om 17.00 u open en de wedstrijden begonnen om 19.30 uur. Discotheek ”Second-Life” (Peter en Arno de Kort) leenden ons de installatie en zelf verzorgden ze de muziek in de pauzes. Het werd een groot succes!! Het was zo druk dat we het jaar daarna naar  “de drie zwaantjes” moesten omdat daar de zaal een maatje groter was. Het bleef succesvol en de laatste 3 jaar zaten we in verband met de toenemende drukte in “zaal Overberg”De entree was vanaf dat moment  f 1,= . De zaal ging om 18.30 u. open waarna de wedstrijden om 19.30 u begonnen. In de pauze hadden we een optreden van Marcel van Hout en Carly van Lieshout welke als bandparodisten de hele zaal vermaakten. Het bleef succesvol. Aan deelnemers geen gebrek. Zij gingen voor de wisselbeker en een vaantje. In 1986 vonden de diskjockey wedstrijden voor de laatste keer plaats. Wij waren als organisatoren de 25 jaar gepasseerd en vonden onszelf te oud om ons nog met dit soort activiteiten bezig te houden.

TOUWTREKKEN

Dit was de reden dat we naast de discjockeywedstrijd op 8 mei 1986 onze eerste touwtrekwedstrijd gingen organiseren. Op de wei tegenover café “Ons Moeder” (de huizen van de regent van den Heuvelstraat waren nog niet gebouwd) vonden deze wedstrijden plaats.De voorbereiding van dit evenement was zwaar voor voornamelijk onze mannelijke leden. Er moesten vele kuilen gegraven worden. Het touwtrekken gebeurde over water. Die waterkuil was 1.30 mtr.breed x 3.00 mtr.lang en 75 cm diep. De mannen hadden blaren op hun handen. Alle ’trekkers’ stonden ook nog in een eigen kuiltje van 80 bij 70 cm en 20 cm diep. Hier moesten er tientallen van gegraven worden en onderin nog een plankje. Gelukkig konden we de faciliteiten van café “Ons Moeder” gebruiken. De avonden ervoor werd er al volop blaren gekoeld in onze stamkroeg. Voor de kinderen maakten we allerlei kraampjes zoals touwtje trekken en een grabbelton.De touwtrekploegen streden in teams van 8 personen tegen elkaar. Er werd gestreden om de ‘Nico van Leeuwen trofee’. Het eerste jaar werd deze gewonnen door buurtvereniging ‘Geriko’. Deze wonnen hem drie maal achter elkaar!! Na onze eerste touwtrek wedstrijd hadden we onze laatste diskjockeywedstrijd.Dit ging twee jaar goed totdat ze in deze wei aan de Regent van den Heuvelstraat gingen bouwen. We moesten op zoek naar een andere locatie. Het evenement verplaatste naar het braakliggende terrein bij de Adrianusboerderij.Helaas was dit meteen de laatste keer. Het was drie jaar zeer succesvol geweest maar in 1988 kregen we zoveel problemen met de gemeente. Zij vonden dat we het terrein hadden vernield en kregen een boete van f 250,=. Door het bestuur werd een geweldige brief geschreven waardoor we geen kosten meer hadden maar ook geen terrein meer.

FRÜHSHOPPEN

Een nieuwe activiteit werd bedacht. We wilden onze Hemelvaarstdag behouden. 1989 werd ons eerste ‘Frühshopjaar’.We verbouwden de manege aan de Gemondseweg om tot een Duitse bierzaal. De vele activiteiten die er die dag waren en het slechte weer zorgden ervoor dat het geen succes werd.De orkesten deden hun best maar het aantal bezoekers viel tegen. We lieten ons niet ontmoedigen. Een jaar later werden we door de winkeliersvereniging benaderd. We werden in de gelegenheid gesteld om het door ons vorig jaar gestarte Frühshoppen op deze jaarmarkt een vervolg te geven. Dit aanbod leek ons wel wat. We moesten wel enorm veel regelen. Van tent tot toiletwagen. Financieel liepen we een risico. Nooit eerder was er zoveel bij komen kijken. Gelukkig pakte het goed uit. Het weer was prima en het was een zeer geslaagde dag. Drie jaar werkten we succesvol samen met de winkeliersvereniging. De kramen stonden in de Nieuwstraat en op de markt.Nu, in 1994,  we dit zelf moesten organiseren werd het veel kleiner van opzet. Het was niet groter dan een weekmarkt. Het weer was geweldig. We hadden nog een klein dierenparkje gemaakt met schapen, konijnen en kippen. Daarbij straattoneel van OK en een springkussen. Voor ons was het groot genoeg maar de marktlieden waren misschien wel terecht minder enthousiast. In 1996 hadden we zoveel communicanten onder de fobussenkinderen op Hemelvaartsdag dat we genoodzaakt door het tekort aan manschappen om het op de zondag ervoor te organiseren. Vele plaatselijke orkestjes waren gekomen. Maar omdat het Moederdag was en slecht weer was het niet echt een succes te noemen. We moesten iets extra’’s bedenken voor het volgende jaar. In 1997 werd er een kofferbak verkoop bedacht. Het deelname aantal onder de kapellen en onder de kofferbakverkopers was zo minimaal dat we besloten om flyers rond te brengen zodat heel Gestel in ieder geval dat er met moederdagdag nog iets te beleven was op de markt. Helaas zonder resultaat. Het was een koude natte zondag. De meeste mensen waren thuis.Er moest wel iets gebeuren om het oude aanzien van Hemelvaartsdag = Fobussendag weer op de kaart te krijgen. In 1998 waren de weergoden ons wederom slecht gezind. De mensen die de moeite namen om naar de tent te komen hadden wel een gezellige dag. De obers en barpersoneel werden nog net een beetje bezig gehouden maar daar was alles mee gezegd. Een stille dood van Hemelvaartsdag = Fobussendag kondigde zich aan. Vol goede moed schreven we een jaar later 150 kapellen aan waarvan er 5 reageerden. In onze ledenvergadering werd er al gepolst of er belangstelling was om tonpraten in Gestel te introduceren. Het voorstel kreeg wel bijval maar het zou pas op zijn vroegst volgend jaar kunnen plaats vinden.Om toch ons eigen Hemelvaartsdag in ere te houden verzorgden we in café ons moeder een miniconcert met de enige overgebleven kapel ‘’Team Plezier’ uit Rosmalen. Een vol cafe, een gezellige avond maar ook het einde van ons fruhshopavontuur.Op de jaarvergadering van 1999 is officieel afscheid genomen van Hemelvaartsdag als ”Fobussendag”.

TORENPROAT

Een team van vier personen ging zich bezig houden met de organisatie van het tonpraten. Maanden waren ze druk bezig geweest om op de gedenkwaardige 19 februari 2000 onze eerste torenproatavond te houden. Aanvankelijk zou deze avond in de kantine plaatsvinden. Maar het werd “De Huif”. Wat niemand had voorzien gebeurde. Zelfs de Huif was nog te klein. De eerste Torenproaters mogen wel genoemd worden. Zij waren onder andere vanuit andere carnavalsclubs bereid gevonden om in de toren te gaan staan: Paul de Keijzer, Hans Asveld, Henk van Roosmalen, Piet van Doorn, Jos van Alebeek, Jan van Zon, Rene van den Wittenboer, Thieu van Berkel en Tini van der Sloot. Met steun van een combo van harmonie St. Michael en een fantastische inzet van alle leden werd er een onvergetelijke avond neergezet. Thieuke Tamboer was de eerste winnaar van een evenement waarmee wij nog jaren vooruit zouden kunnen. Onze tweede torenproat werd wederom een groot succes. Dit jaar met twee uitverkochte zalen. Suzanne van Lieshout was onze eerste vrouwelijke deelnemer. De organisatie van torenproat verliep vlot en we hadden niet de verwachting dat het nog beter kon. Op de jaarlijkse voorverkoop stonden mensen al uren met tientallen in de rij voor kaartjes. Binnen een kleine drie kwartier waren alle kaartjes verkocht! Vanaf 2004 werden het drie uitverkochte zalen. Zie verder onder het kopje TORENPROAT voor de deelnemers en winnaars.      
De allereerste torenproater Paul de Keijzer als  Paultje de postbooi
Carnavalsvereniging 
de Fobussen
HOME HISTORIE LEDEN FOTO'S TORENPROAT GASTENBOEK LINKS / CONTACT